Polityka prywatności

  -  Polityka prywatności

Kim jesteśmy

Adres naszej strony internetowej to: kleszczynskafotografia.pl

Drogi Użytkowniku!

Dbamy o Twoją prywatność i chcemy, abyś w czasie korzystania z naszych usług czuł się komfortowo. Dlatego też poniżej prezentujemy Ci najważniejsze informacje o zasadach przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych oraz plikach cookies, które są wykorzystywane przez nasz Sklep. Informacje te zostały przygotowane z uwzględnieniem RODO, czyli rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

I. Zasady przechowywania i przetwarzania danych osobowych

1. Operatorem serwisu i Administratorem danych osobowych jest Magdalena Kaleta-Kleszczyńska prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Magdalena Kaleta-Kleszczyńska Fotografia, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posiadającą numer identyfikacji podatkowej NIP: 6792810024, numer REGON:  384561614

2. Dane kontaktowe:

adres:  ul. Do Wilgi 8/55, 30-419 Kraków,

e-mail: magda@kleszczynskafotografia.pl

3. Administrator danych przetwarza dane osobowe Użytkowników zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 r., poz. 1000) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz.U. 2019 r., poz. 123).

4. Serwis wykorzystuje dane osobowe w celu obsługi zapytań przez formularz, a także prezentacji oferty lub informacji. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o Użytkownikach poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach dane, które zostają wprowadzone do systemów Operatora oraz poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookie (tzw. „ciasteczka”).

5. Korzystanie z Serwisu jest dobrowolne, tak samo jak podawanie danych osobowych przez Użytkowników. Na dalszym etapie współpracy Użytkownika z Administratorem – w szczególności w zakresie wykonania przez Fotografa umów – podanie danych osobowych jest obowiązkowe. Brak ich podania uniemożliwi Fotografa świadczenia oferowanych usług oraz wykonania obowiązków prawnych (np. podatkowych).

6. Każda osoba, której dane przetwarza Serwis, ma prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji i poprawiania (sprostowania).

7. Administrator dokłada wszelkich starań w celu ochrony danych osobowych Użytkowników, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez serwis dane osobowe są:

 • przetwarzane zgodnie z prawem,  rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą;
 • zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami;
 • adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane;
 • przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane;
 • przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych (m.in. ochrona przed ich niezgodnym z prawem przetwarzaniem, utratą, zniszczeniem za pomocą odpowiednich środków technicznych).

8. Użytkownikom Serwisu przysługują następujące prawa żądania od Administratora:

 • dostępu do danych osobowych dotyczących własnej osoby,
 • ich sprostowania,
 • usunięcia,
 • ograniczenia przetwarzania,
 • oraz przenoszenia danych.

9. Dane osobowe przetwarzane są przez Administratora nie dłużej, niż jest to konieczne do wykonania związanych z nimi czynności określonych osobnymi przepisami (np. o prowadzeniu rachunkowości). Po zakończeniu wykonywania ewentualnej umowy dane osobowe będą przechowywane przez okres przedawnienia potencjalnych roszczeń, w tym roszczeń podatkowych lub cywilnych.

10. W przypadku wyrażenia przez Użytkownika zgody na przetwarzanie danych osobowych (np. w przypadku przetwarzania danych w celach marketingowych), Użytkownikowi przysługuje prawo do jej wycofania. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody na przetwarzanie danych nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.

11. Użytkownikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (od 25 maja 2018 r. jest to Prezes Urzędu Ochrony Danych).

12. W niektórych sytuacjach Administrator ma prawo przekazywać dane osobowe Użytkownika podmiotom trzecim, jeśli będzie to niezbędne do wykonania zawartej umowy lub do zrealizowania obowiązków ciążących na Administratorze. Dotyczy to w szczególności upoważnionych pracowników i współpracowników, a także instytucji upoważnionych z mocy prawa.

13. W stosunku do Użytkownika mogą być podejmowane czynności polegające na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w celu świadczenia usług w ramach zawartej umowy oraz w celu prowadzenia przez Administratora marketingu bezpośredniego. Profilowanie w Serwisie polega na automatycznej analizie lub prognozie zachowania danej osoby na stronie Serwisu. Warunkiem takiego profilowania jest posiadanie przez Administratora danych osobowych danej osoby, aby móc jej następnie przesłać np. kod rabatowy.

14. Efektem korzystania z profilowania w Serwisie może być np. przyznanie danej osobie rabatu, przesłanie jej kodu rabatowego, przesłanie propozycji usługi, która może odpowiadać zainteresowaniom lub preferencjom danej osoby lub też zaproponowanie lepszych warunków w porównaniu do standardowej oferty. Mimo profilowania to dana osoba podejmuje swobodnie decyzję, czy będzie chciała skorzystać z otrzymanego w ten sposób rabatu, czy też lepszych warunków i zawrze umowę o świadczenie usług przez Fotografa.

15. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

16. Administrator wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z niniejszym rozporządzeniem i aby móc to wykazać. Środki te są w razie potrzeby poddawane przeglądom i uaktualniane. Administrator stosuje środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.

II. Informacje o plikach cookies

1. Serwis korzysta z plików cookies. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika i przeznaczone są do korzystania z niniejszej strony internetowej. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Informacje zbierane za pomocą plików tego typu pomagają dostosowywać niniejszą stronę internetową do indywidualnych preferencji i rzeczywistych potrzeb Użytkowników. Dają też możliwość opracowywania ogólnych statystyk korzystania ze stron internetowych.

2. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności Serwisu.

3. Ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików cookies są istotne z punktu widzenia zgody na korzystanie z plików cookies przez nasz Serwis – zgodnie z przepisami taka zgoda może być również wyrażona poprzez ustawienia przeglądarki internetowej. W braku wyrażenia takiej zgody należy odpowiednio zmienić ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików cookies.

4. Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików cookies oraz ich samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych dostępne są w dziale pomocy przeglądarki internetowej oraz na poniższych stronach (wystarczy kliknąć w dany link):

5. Serwis może przetwarzać dane zawarte w plikach cookies podczas korzystania przez Użytkowników ze strony internetowej w celu:

 • dostosowania zawartości stron internetowych serwisu do preferencji Klienta oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych serwisu (w szczególności – umożliwienie rozpoznania urządzenia Użytkownika i odpowiednie wyświetlenie strony internetowej, dostosowane do indywidualnych potrzeb);
 • tworzenia statystyk, umożliwiających stwierdzenie, w jaki sposób Użytkownik sklepu korzysta ze stron internetowych serwisu, co umożliwia ulepszenia ich struktury i zawartości;
 • remarketingu, to jest badania cech zachowania odwiedzających Serwis poprzez anonimową analizę ich działań (np. powtarzające się wizyty na określonych stronach, słowa kluczowe itp.) w celu stworzenia ich profilu i dostarczenia im reklam dopasowanych do ich przewidywanych zainteresowań, także wtedy kiedy odwiedzają oni inne strony internetowe w sieci reklamowej firmy Google Inc. oraz Facebook Ireland Ltd.

6. Serwis może korzystać z usług Google Analytics, Universal Analytics dostarczanych przez firmę Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA) oraz z usługi Piksel Facebooka dostarczanej przez firmę Facebook Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia). Usługi te pomagają Administratorowi analizować ruch na stronie internetowej. Gromadzone dane przetwarzane są w ramach powyższych usług w sposób zanonimizowany (są to tzw. dane eksploatacyjne, które uniemożliwiają identyfikację osoby) do generowania statystyk pomocnych w administrowaniu stroną internetową. Dane te mają charakter zbiorczy i anonimowy, tj. nie zawierają cech identyfikujących (danych osobowych) osoby odwiedzające stronę Serwisu. Administrator korzystając z powyższych usług w Serwisie gromadzi takie dane jak źródła i medium pozyskania odwiedzających Sklep Internetowy oraz sposób ich zachowania na stronie Serwisu, informacje na temat urządzeń i przeglądarek z których odwiedzają stronę, IP oraz domenę, dane geograficzne oraz dane demograficzne (wiek, płeć) i zainteresowania.